Betala enklare med swish
Instituto Perguano Del Algodon

Inga leverantörer

Nyhetsbrev

Köp- och leveransvillkor - Företag

Allmänna affärsvillkor för företagskunder:

§ 1. Priser

1. Angivna priser kan ändras utan föregående avisering.
2. För beställda varor gäller angivet pris på beställningsdagen.
3. För egna designade varor gäller särskilda villkor. Begär offert.
3. Svensk mervärdeskatt 25 % tillkommer.
4. Till LS Fashion HB:s prislista tillkommer emballage, frakt, ev. tull, transportförsäkring. 
5. Sker leverans utanför Sverige skall beställaren ange giltigt skattenummer (VAT Nummer) för undvikande att debiteras svensk mervärdeskatt.
6. För leverans utanför den europeiska unionen, EU, gäller särskilda villkor. Kontakta L S Fashion HB.

§ 2. Beställning

1. I order skall artikelnummer, färgkod, storlek, antal och önskad leveranstid finnas angivet vid beställning. All beställning följs av en orderbekräftelse som tillsänds och kontrolleras av beställaren.
2. Är det fel i orderbekräftelsen skall LS Fashion HB snarast underrättas.

§ 3. Betalning

1. Pengar skall inte skickas per post i t.ex. kuvert till LS Fashion HB.
2. Fakturering sker efter godkänd kreditprövning.
3. Betalning mot faktura. Kredittid 20 dagar. 
4. Giroinbetalning. Betalning av beloppet skall insättas på Handelsbankens bankgirokonto nr: 5047-8213. Ange företagsnamn, referens, adress, ev. märkning och order/kundnummer. Vi sänder varorna när vi ser att beloppet är registrerat. Det kan ta upp till 8 bankdagar för en inbetalning att registreras.
5. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och ränta beräknas enligt lag från förfallodagen med gällande räntesats.
6. LS Fashion HB förbehåller sig äganderätten till levererade varor till dess att full betalning föreligger. För betalning med betal- eller kreditkort, banktransfereringar och därmed påförda avgifter eller förluster, friskriver LS Fashion HB sig från allt ansvar. Fakturerat belopp skall oavkortat komma LS HB tillhanda.

§ 4. Leverans

1. Leverans av lagervaror i Sverige sker inom en vecka.
2. Leverans från Peru och Bolivia beror på tillgång.
3. Ej lagerförda varor skall LS Fashion HB snarast meddela när leverans kan ske.
4. Skulle en artikel bli restnoterad skickas en upplysning om detta. 
5. Sker leverans direkt till kund från utländsk leverantör ansvarar kunden själv för ev. tullklarering, avgifter och mervärdeskatt.

§ 5. Beträffande returrätt!

1. Som privatkund hos LS Fashion HB har kunden alltid 14 dagars full ånger- och returrätt efter beställning. Se vidare "Köp- och leveransvillkor för privatkunder".
2. Defekta artiklar bytes och skall återsändas oanvända i originalförpackning.
3. För egna designade varor kan en returrätt inte medges om det inte uppenbarligen handlar om felaktigheter som är att hänföra till tillverkaren/leverantörens ansvar.

§ 6. Ansvar

1. Personliga och företags uppgifter behandlas strängt förtroligt och förvaras ordentligt och delges ej annan person eller företag som inte är direkt kopplad till beställningen.
2. LS Fashion HB ansvarar ej för fullbordan av leverans i händelse av krig, upplopp, konkurs, naturkatastrof eller annan händelse enl. Force Majure-klausulen.
3. LS Fashion HB ansvar ej för innehåll på tillverkare/leverantörers hemsidor, ej heller till länkade sidor.
4. LS Fashion HB eftersträvar att handla med naturliga, handgjorda, ekologiska, allergifria produkter av högsta kvalitét. Det kan förekomma kulörskillnader eftersom det är naturfärger. LS Fashion HB eftersträvar ingen eller så låg kemisk påverkan som möjligt. 
5. Kommer det till kännedom, att de varor vi erbjuder sker genom barnarbete, omänskliga betingelser och/eller olaglig verksamhet kopplats till våra leverantörer, kommer samarbete och leveranser med dessa tillverkare/leverantörer att avbrytas omedelbart. LS Fashion HB ansvarar inte för om detta bevisligen förekommer och anleder till sanktioner.
6. Vi eftersträvar att följa "FairTrade-principen" vilket innebär att människor skall kunna leva på sitt arbete och inkomst.
7. Strider något av denna avtalstext mot svensk lag gäller svensk lag.
8. Vid stridigheter som inte kan lösas utan myndighets medverkan gäller LS Fashion HB sits som avtalad ort.